Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON NÀ PHẶC

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà Địch Thị Huyên – Chức vụ: Phó hiệu trưởng nhà trường